Stacks Image 263

DNA-boeken


Wie zijn wij?
Wat doen wij? Waarom? Hoe?
Wat willen wij?


Het zijn cruciale vragen voor de aard en temperament van uw onderneming of organisatie. Mogelijk hebt u in een visie, missie en strategie gepoogd deze vragen te omsingelen, maar hoe dicht nadert u de kern? Zijn de zinnen helder? Prikkelend? Werkelijk authentiek? Vormen ze een bevlogen leidraad in denken en doen, voor uw eigen medewerkers maar ook voor de mensen voor wie u het doet? Of verdienen deze wezenlijke vragen een mooier, scherper, concreter, boeiender, overtuigender antwoord?


Hoe komt een DNA-boek tot stand?

Al dan niet in overleg met uw medewerkers kiest u drie, vijf of zeven kernwoorden die passen bij uw organisatie. Wij geven de keuze uit vijftien onderscheidende begrippen, maar dat kunnen er natuurlijk altijd meer zijn. Om er enkele te noemen:

Competitief.
Winnaarsdrift. Concurrentie-gericht. De eerste en de beste willen zijn ten koste van veel zo niet alles.

Ethisch.
Morele code vóór winst. Idealistisch. Fair. Eerlijk.

Traditioneel.
Ambachtelijk. Behoudend. Staying power. Beproefde en bewezen norm voor kwaliteit. Veelal rijke historie.

Hip.
Jeugdig. Nieuw. Sterk eigentijds. Trendsettend of trendvolgend.

Think different.
Anders dan anderen. Origineel. Uitdager status quo.

Transparant.
Delen. Open structuur. Eenvoud. Verbindend. Basis van zakendoen is gunnen.

No-nonsense.
Nuchter. Down to earth. Rationeel. Straight. Kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn.

Compassie.
Warm. Sociaal. Betrokken. Inlevend. Luisteren. Mogelijk is de medewerker belangrijker dan de klant.

Elk van deze kernwoorden benoemt een concreet en helder facet van de 'club'. Ze zijn niet vanzelfsprekend en onttrekken zit aan een waardeoordeel van goed of slecht. Een cliché is eenvoudig te herkennen door het simpelweg om te draaien. Hebt als kernwoord 'professioneel'? Is het dan een optie om amateuristisch te zijn? Bent u 'integer'? Is het dan een optie om onbetrouwbaar te zijn? Mogelijk wekt het eerder achterdocht en wantrouwen op als u voorbij gaat aan de vanzelfsprekendheid van eigenschappen die elke onderneming of organisatie, profit of non-profit, zou moeten hebben.

Woorden zijn nog maar woorden. Het gaat om verhalen. Om inzichten, belevenissen, anekdotes, gedachten, analyses, vergezichten — die deze kernwoorden kleurrijk in de verf zetten op een frisse, originele, mooie, onderscheidende wijze. Verhalen van een tiental mensen van uw organisatie: directieleden, commissarissen, managers, medewerkers, klanten, relaties, wie dan ook.

U bent een idealistisch technologiebedrijf? U vertelt over een project in Mali dat een dorpsgemeenschap voorziet van internet, en beschrijft hoe een slim meisje toegang heeft tot een studie en haar gemeenschap en familie verder brengt.

U bent een traditionele, ambachtelijke bierbrouwer? U vertelt het ondernemersverhaal van uw overgrootvader die in 1912 de trappistenformule van een abdij kocht en dat de smaak van het bier zelf nu nog hooggeprezen is.

U bent een zorginstelling met compassie? U vertelt hoe u dagelijks ijvert voor het wel en wee van de bewoners. Hoe u
leven brengt door het bezoek van een kleutercrèche, een inspirerende cursus op de iPad of een optreden van studenten van het nabijgelegen conservatorium — om oudere mensen 'op verhaal' te laten komen.

Tien mensen die elk zo'n vijf, zes verhalen vertellen aan de hand van de gekozen kernwoorden. Met foto's en illustraties, om ook de visuele kracht van storytelling te benutten. Al die verhalen bij elkaar geven een rijk en geschakeerd beeld van waar uw organisatie voor staat, wat uw organisatie doet, wat uw organisatie wil. Voor uzelf. Voor uw klanten, patiënten of relaties. Of voor allebei, natuurlijk.